Бул тууралуу алып баруучу, актриса Назира Айтбекова жеке фейсбук баракчасы аркылуу билдирди

Өзүңдү сүйө баштаганда өзүңдү аяп, бийик көтөрүп, тебелетпей каласың. Бирөө үчүн кайгырып, нервиңди коротпойсуң. Бирөөнү ушактап, жек көрүп, жан дүйнөңдү булгабайсың. Денеңди тебелетпейсиң. Бирөөнү сүйүп, сыздап , ыйлабайсың. Бирөөнүн жемесин укпайсың. Бирөөнүн кордугуна уруксат бербейсиң. Өзүңдү кандай сыйласаң, өзгөнү да ошондой сыйлайсың. Өзүңдү кандай түшүнсөң, ошондой түшүнөсүң өзгөнү. Жан дүйнөңө да, денеңе да баардык жагына кам көрөсүң. Сени дүйнөң балкып жаткан чоң дүйнө. Сүңгү. Табыш, жараш өзүң менен.