40 ата менен 40 баланын аталышын билесизби?

1.      Бала

2.      Ата

3.      Чоң ата

4.      Баба

5.      Буба

6.      Жото

7.      Жете

8.      Теги

9.      Кубарың

10.  Наркың

11.  Задин

12.  Зилин

13.  Кубат

14.  Таяныч

15.  Медет

16.  Урук

17.  Уруу

18.  Оң канат

19.  Өзөк

20.  Өбөк

21.  Жөлөк

22.  Асаба

23.  Ураан

24.  Улут

25.  Ууз

26.  Уютку

27.  Уюл

28.  Түймө

29.  Туюк

30.  Куюн

31.  Саадак

32.  Саатоочу

33.  Устун

34.  Түркүк

35.  Уюк

36.  Турпан

37.  Курган

38.  Урпак

39.  Собол

40.  Маңыз

40 бала

1.      Ата

2.      Бала

3.      Небере

4.      Чөбөрө

5.      Чебере

6.      Чыбыра

7.      Кыбыра

8.      Кыймылда

9.      Кыңылда

10.  Кылтыңда

11.  Кымында

12.  Кымылда

13.  Кылгылда

14.  Тыбыра

15.  Тырсылда

16.  Торсоңдо

17.  Тарсылда

18.  Жымыңда

19.  Жылмыңда

20.  Жылтылда

21.  Чороңдо

22.  Чорбоңдо

23.  Борсоңдо

24.  Борсулда

25.  Торсолдо

26.  Корсоңдо

27.  Арбаңда

28.  Арсаңда

29.  Эрбеңде

30.  Элтеңде

31.  Сертеңде

32.  Сербеңде

33.  Дердеңде

34.  Өркөн

35.  Өнүккөн

36.  Өскөн

37.  Өмүр

38.  Карсылда

39.  Жаркылда

40.  Жарбан

Булак: gezit.kg

Аргумент.kg
Жооп калтыруу