“Түшпөс хан” же сымапты “сыгып” олтурган Толубай Салиев

Маалымат порталы — ар кандай темадагы жаңылыктарды жана макалаларды жазуу үчүн маалыматтарды чогултат жана талдайт: саясий, экономикалык, шоу-бизнес, коомдук жана турмуш

Бизде бир жерди менчигиндей басып алып ондогон жылдар бою башкарган же- текчилерибиз жок эмес. Аларда эмне иш кылдым, өлкөгө кандай салым коштум де- ген ой жашабайт. Анткен менен өзүм деген- де өгүздөй күчкө ээ, буларын. Атап айтсак, Айдаркендеги сымап комбинатынын же- текчиси Толубай Салиев тууралуу узун са- бак кептердин аягы тыйыла элек. Ал жердеги коррупциялык иштер, Салиевдин «түшпөс хан» болуп бир топ жылдан бери башкарып келе жатканы боюнча фактылар айтылса дагы Толубай Салиев былк этпей олтурганы бизге кызык. Андан да кызыгы Салиев деге- нинер аталган комбинатты атасынан мурас калгандай эле колдонот тура. Текшерүүчү, тескөөчү дегендердин баарын колго алган Толубай мырза коомчулуктун пикирин то- готуп да койбойт экен, бу ноен. Сымапты «сытып» андан арбын жашылбайларды жа- шырууга көнгөн «Толубай сынчыны», ой Толубай сымапчыны тизгиндөөгө мамле- кеттин тиешелүү тармактары неге чара көрө албай келет, ыя? Бул жагы бизге табышмак.

Де-Факто

Аргумент.kg