Айтмамат Кадырбаев өзүн «Кудаяр Хан» сезип алганбы?

Ушул кезге чейин мекени үчүн күйүп жанган, жан үрөп иштегендерди көп эле көрүп жүрөбүз. Алар эл алдына чыкса да чыкпаса да алардын чыныгы мекенчил патриот экенин эл билет. Алардын кылган иштерине эл да ыраазы болуп эч ким айтпаса дагы баары билет. Дагы бир боларман байкебиз бар. Бир канча жолу кылган ишин мактанса да элге жетпеди, анын себеби мактанаарлык иши жок, аракети куру далбаса. 3 жылга ойду оңкоруп тоону тоңкордук, эл жыргализмде жашап жатат, курулбаган коммунизмди биз курдук деди. Айласы кеткенде аппаратын урушту жемеледи, мени мактагыла деди. Элге дагы эмгеги жетпеди. Бул  Ош шаарынын бир боларман сүйүктүү мэри Айтмамат Кадырбаев.
Канча мээнет кылсаң да, кыргыздын бир макалы бар, “Эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң” деген. Элден өзгөчөлөнүп килемдин үстүнө чыгып алган экен, кылган мээнети элге жетпей жатыптыр. Аппаратты урушпай, жемелебей килемден түшүп эл менен болсо….. Аттигиниң атаганат.
Кеп килемде эмес экен, андай дейин десең. Бирок кыргыздын улуттук каадасынан чанып туугандарга барып аларга жүгүнүп, “Тээ илгеери Кыргыздан барып өзбекке Кудаяр хан болгон силерге” деп  өзүн «Кудаяр хан»  сезип башка улуттун селдесин кийип алганы эмнеси. Эми бул кылыгына сөз жок. Эмне дешти да билбейсиң.
Айтмамат мырза биздин кудаяр ханыбыз деп, сизди эле хан көтөрүп албайлыбы? Бизге президенттин не кереги бар. Кудаярдай болгон сизге окшогон ханыбыз турганда. Шайлоо кылып отуралыбы?
Калыс Чындыков